Make your own free website on Tripod.com
SMKKL | WARGA SMKKL | AKADEMIK | PROGRAM 3K | BERITA TERKINI | GALERI | PAUTAN | WEBMASTER
SMKKL
Lagu SMKKL
WARGA SMK
Guru Sidang Pagi
Guru Sidang Petang
KTBM
AKADEMIK
BERITA TERKINI

VISI SMK KOLOMBONG

BERAZAM MENCAPAI STANDARD TINGGI KUALITI PENDIDIKAN TARAF SEKOLAH HARAPAN DAN BERTEKAD MELAHIRKAN INSAN YANG KAMIL DAN UNGGUL.

MISI SMK KOLOMBONG

Beriktiraf menggunakan ilmu sebagai asas pembentukan akhlak ,emosi, rohani dan intelek. insaniah menerusi aplikasi teknologi maklumat (ict) bagi mempermudahkan proses perolehan ilmu yang syumul dan efisien disamping dapat membina hubungan secara berkhidmat dengan pelbagai pihak dalam usaha mewujudkan iklim persekitaran yang konduksi dan merangsang aktiviti keilmuan dari pelbagai aspek :

KURIKULUM
1. Memastikan peningkatan pelajar dalam kurikulum.
2. Peningkatan komitmen guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

HAL EHWAL MURID
1.Merancang dan melaksanakan program pembangunan jati diri pelajar.
2. Memperkenalkan sistem ganjaran kepada pelajar yang cemerlang.

KO-KURIKULUM
1. Mempastikan penglibatan pelajar sekurang-kurangnya 80% setahun.
2. Mempastikan pelajar dapat mewakili sekolah di peringkat Daerah,Bahagian,Negeri dan Kebangsaan.

PENGURUSAN
1.Mendapatkan pensijilan ISO 9002.
2. Meningkatkan kualiti pengurusan sekolah berlandaskan kepada PKSBSTKP.

PENDIDIKAN KOMUNITI
1. Mendapatkan kerjasama daripada ibubapa dana agensi luar.

PERKEMBANGAN STAF
1. Mempastikan semua staf menyertai seminar dan kursus pembangunan profesinalisme keguruan.

PROGRAM 3K
Pengenalan
Matlamat,Objektif
Pengisian Program
Pelaksanaan
GALERI
PAUTAN
Pautan SMKKL
WEBMASTER
Webmaster SMKKL
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOLOMBONG
JALAN NOUNTUN, KOTA KINABALU, SABAH

PETI SURAT NO.A-155 INANAM,
89357 KOTA KINBALU, SABAH
TEL : 088-434464   FAX : 088 - 431450